Laat de website je prospects overtuigen

nieuwste techniek, custom design en uitrol van je content strategie

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  1. de eigenaar: Sibren van der Burgt, Sibren Strategy & Design;
  2. gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  3. u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  4. de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De onderstaande punten zijn van toepassing op de webpagina die u nu bekijkt. Door de web te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • De inhoud is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor inhoud die aan deze website gekoppeld is, zoals bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Sibren van der Burgt, Sibren Strategy & Design 2006 - 2018.